Integración social

En Samaín impulsamos a igualdade de oportunidades a través da integración de persoas de colectivos desfavorecidos, principalmente persoas con discapacidade, persoas en risco de exclusión social, mulleres que sofren violencia de xénero, vítimas de terrorismo e mozos desempregados de longa duración.

Consideramos que o acceso ao emprego é de vital importancia nos procesos de integración de persoas vulnerables ou en risco de exclusión, dado que o traballo é fundamental para o desenvolvemento dun modelo de vida digno, autónomo e independente.

Para iso, traballamos conxuntamente nos ámbitos social e laboral, abordando a mellora da cualificación profesional das persoas atendidas e as súas necesidades persoais, familiares e sociais.